Verenigingsleven
Adressen
Agenda
Opening 't Nijlpaard
Fryske Top 50
Motortoertocht
P2000 meldingen
"De Eendracht” 50 Jaar
Actuele Politie Berichten
Teletekst online
Archief Nieuws
Wie (her)kent ze nog
Archief Lokaal
Vakantie Voorpret
Uitgaan in Friesland
Voor Kids
Dorpsfeest 2005
Tentoonstelling
Motortoertocht 2005
Sneeuw Panorama 360
Witte Kerst (-vakantie)
Sinterklaas
Opening Chinees Restaurant
Gratis Faxen
Archief Algemeen
Bedrijven in Marrum
Disclaimer

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen.
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
Ik doe mijn best om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar ik kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site.
Ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Met de inzending van foto's, tekst e.d. geeft een inzender toestemming voor publicatie op www.marrum.nu.
Mocht iemand in strijd met de geldende auteursrechten eigen of andermans werk aantreffen op www.marrum.nu, dan wordt deze persoon verzocht dit door te geven. Vanzelfsprekend verwijderen wij de betreffende werken zo spoedig mogelijk. Marrum.nu kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schending van auteursrechten dan ook.

Marrum.nu is bevoegd om inzendingen naar eigen inschatting te plaatsen danwel te weigeren. Marrum.nu kan niet worden verplicht inzendingen te publiceren.
Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor inhoudelijke en auteursrechtelijke aspecten van publicatie.


Aangaande Gastenboek, Forum, tekstbalken, weblog ed. gelden de volgende regels:

Het is niet toegestaan grove schuttingtaal te gebruiken of groepen/personen opzettelijk te krenken. Ruzies dienen elders uitgevochten worden.
De schrijver blijft altijd zelf verantwoordelijk. Marrum.nu is hier nimmer aansprakelijk voor.

(Bij ernstig misbruik is het marrum.nu eventueel mogelijk het IP-adres en tijdstip te achterhalen.)