Algemene afkortingen
Plaatsnaam afkortingen
Ongeval 20-12-04
Brand in Woning
Ongeval 13-01-05
Infocentrum Noarderleech
75 jaar It Fryske Gea
Uitbreiding Terpelân
Flitser bij Marrum
"Dylan yn it Frysk" in Marrum
Gastgezin Gezocht
Oudejaarsloop 2005
Sportgala 2006
Verkiezing Gemeenteraad
Bluesnight
Algemene afkortingen

A1 - Prio 1 (Ambulance's) uitruk, met toeters en bellen
A2 - Prio 2 (Ambulance's) uitruk, met gepaste spoed
Aanr. - Aanrijding
AC - Alarmcentrale
BR 1 - Prio 1 uitruk, met toeters en bellen
BR 2 - Prio 2 uitruk, gepaste spoed
BRW - Brandweer
CPA - Centrale Post Ambulance's
HV - Hulpverlening
HV 1 - Prio 1 uitruk, met toeters en bellen
HV 2 - Prio 2 uitruk, gepaste spoed
HV 3 - Prio 3 uitruk, zonder spoed
HV 5 - Proefalarm
OMS - Openbaar MeldSysteem (Automatisch Brandalarm)
OVD - Officier van Dienst
PAC - Particuliere Alarm Centrale
PAR - Parrallel(rijbaan)
PKP - Parkeerplaats
R - Richting
SEH - Spoedeisende Hulp
SB - Sionsberg (Ziekenhuis te Dokkum)
VP - Verkeersplein
VWS - Voorwaardescheppend


Brandweer

AA - Aanhangwagen / Auto Ambulance
AB - Adem Beschermingsvoertuig
AL - Auto Ladder
AC - Alarm Centrale
AG - Adviseur Gevaarlijke stoffen
AS - Auto Spuit
BC - Brandkranen Controle
BD - Bevelvoerder/Brandmeester van Dienst
BM - Bijzonder Materiaal
BR - Brandstof
Brv - Brandweer Vaartuig
BT - Bosbrandbestrijding
BvD - Bevelvoerder van Dienst
CA - Chemisch Adviseur
CD - Commandant van dienst
CvD - Commandant van Dienst
CL - Cleaner
CO - Commando Eenheid / Chemie Ongevallen
CP - Commando Post
CT - Crash Tender
DA - Dienst Auto
DB - Dienstauto Bus
DP - Dompel Pompvoertuig
GM - Gereedschap/Materiaalvoertuig
GS - Gevaarlijke Stoffen Eenheid
HA - Haak Armvoertuig/Chassis
HO - Hoofd Officier
HOvD Hoofd Officier van Dienst
HV - Hulpverleningsvoertuig
HV-1 - Hulpverleningsvoertuig 1 (Groot Model)
HV-2 - Hulpverleningsvoertuig 2 (Klein Model)
HV-3 - Hulpverleningsvoertuig 3 (Beperkte Bepakking)
HW - Hoog Werker
KA - Kantine
KI - Kipper Installatie
KR - Kraanvoertuig / Kraan Installatie
KZ - Kool Zuursneeuw
LB - Lijk Bezorging
LI - Licht Installatie
MD - Materieel Dienst
ME - Meetvoertuig / Metingen
MH - Medische Hulpdiensten
MO - Metro Ongevallen
MP - Meetploeg
MS - Motor Spuit
OC - Onder Commandant
OD Officier van Dienst
OvD - Officier van Dienst
OP - opleiding
OT - Ontsmettings Tent
OV - Overmaaste Vaten
PB - Poeder Bluswagen
PR - Preventie
PT - Portofoon
PM - Personeel/Materiaalvoertuig
RA - stralings ongevallen
RIV Rapid Intervention Vehicle
ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
SB - Schuim Bluswagen
SL - Slangenwagen / Slangen Voorraad
SPB - Schuim/Poeder Bluswagen
SV - Schuim Vormend middel
TD - Technische Dienst
TH - Technische Hulpverlening
TAS - Tank Auto Spuit
TS - Tankauto Spuit
TW - Tank Wagen
TZ - Technische Zaken
VC - Verbinding / Commando
VC-1 - Verbindings/Commandowagen (Groot Model)
VC-2 - Verbindings/Commandowagen (Klein Model)
VC-3 - Verbindings/Commandowagen
VD - Verbindings Dienst
VG - Vrijwillig Gedeelte
VL - Voor Lichting
VO - Vloeistof Ongevallenwagen
VT - Vlieg Tuig Ongevallen
VW - Vracht Wagen
VZ - Ver Zorging
WA - Water
WK - Water Kanon
WO - Water Ongevallenvoertuig

Ambulance

AC - Alarm Centrale
AP - angina pectoris (
AZG - Academisch Ziekenhuis Groningen
CPA - Centrale Post Ambulance
Code 2 - Zwaar gewond
Code 3 - Dood (geen eigen personeel)
Commotio - Hersenschudding
GGD - Gemeentelijke Gezondheids Dienst
MCL - Medisch Centrum Leeuwarden
O (OTTO) - Patient overleden
RAV - Regionale Ambulance Voorziening
SAF - Stichting Ambulancedienst Friesland
TS - Tentamen Suicide Poging tot zelfdoding
1 - Assistentie 2e ambulance
2 - Met spoed (politie ter plaatse)
3 - Met spoed (brandweer ter plaatse)
4 - Idem (minder gecompliceerde reddings-operatie)
5 - Begrafenisondernemer ter plaatse
6 - Bijstand van brandweer / duikers
7 - Politie begeleiding
8 - Dokter ter plaatse
9 - Gevaar voor ambulance-personeel
10 - Mobilofoon via rampen-kanaal (167.8500)

001: Wonden
001A: Klein vliegtuig (4 personen)
001B: Klein vliegtuig neergestort
002: Trauma (stoornis door ernstige ervaring)
002A: Middelgroot vliegtuig (5-20 personen)
002B: Middelgroot vliegtuig crash
003: Luxatie (ontwrichting v/e lichaamsdeel)
003A: Groot vliegtuig in problemen
003B: Groot vliegtuig crash
004: Fractuur (breuk v/e lichaamsdeel)
005: Verbrijzeling
006: Verbranding … %
007: Schedel basisfractuur
008: Commotio
009: Bloeding arterieel/slagaardelijke bloeding)
010: Bloeding (veneus/aderlijke bloeding)
011: Perforatie
012: Hevige pijn
013: Bekneld
014: Hypovolemische shock
040: Electriciteits Ongeval
099: Overige
100: Aanrijding met (1 gewonde)
1000: Overleden
110: Aanrijding met (meerdere gewonden)
120: Aanrijding met (beknelling)
130: Aanrijding met (trein)
140: Auto te water
150: Huis ongeval
160: Sport ongeval
170: Bedrijfs ongeval
180: Iemand gewond
190: Val van hoogte
200: Iemand onwel geworden
210: Hartinfarct
220: Astma cardiale (ademnood)
230: Hart stilstand / adem stilstand
240: Reanimatie
250: Astma bronciale (astma aanval)
250: Patient met beademing
251: Patient met zuurstof
252: Patient met een infuus
252a: Patient met een infuuspomp
252b: Patient met infuusmedicijnen
252c: Patient met infuus met drukzak
253: Patient met infuus 1
254: Patient met hartbewaking
255: Couveuserit
256: Met IBS (psychisch)
257: Met RM (psychisch)
258: Patient met entonux
259: Patient met vacuummatras
260: Hyperventilatie
261: Pulsoximetrie (hartbewaking)
262: Mast-broek (drukbroek) bloeding
270: Shock
280: Drenkeling
300: Indicatie onbekend
300: Intoxicatie (vergiftiging)
310: Overdosis (medicijnen)
316: Vervoer naar Hartcatheterisatie
317: Hart catheterisatie
318: Angina pectoris (hartbeklemming)
319: Astma cardiale
320: Intern algemeen
320: Overdosis (drank)
321: Decompensatio cordis (hartzwakte)
322: Trombose / Embolie (verstopping van de bloedvaten)
322a: Longembolie
322b: Trombose
323: Cara
323a: Astma bronchiale
323b: Bronchitis
323c: Long emphyseem
324: Hartritme stoornissen
325: Hartinfarct / coronair lijden
326: Reanimatie (2e Ambu ter plaatse)
327: Ademhalings moeilijkheden
328: Shock (dreigende)
329: Hypertensie (hoge bloeddruk)
330: Overdosis (drugs)
330: Psychiaterie
331: Intoxiecatie gassen (giftige gassen)
332: Intoxiecatie oraal
333: Acute buikklachten
334: Overleden (vermoedelijk)
335: Diabetes
335a: Hypo (laag bloedsuikergehalte)
335b: Hyper (te hoge bloedsuikers)
335c: Ontregelde diabetische patient
336: Comateus
337: In partu (bevalling)
337a: Niet vorderende baring
337b: Vaszittende placenta
337c: Totaalruptuur
338: Fluxus (bloeding)
339: Fluxus na partus
340: CVA hersenbloeding/infarct
340: Koolmonoxide vergiftiging
341: Epilepsie
342: Infectieziekten (besmetting)
342a: Besmetting Algemeen
342b: Besmetting AIDS
342c: Besmetting Hepatitis
343: Terminale patiënt
345: Reuma patient
350: Zelfmoord poging
351: Polytraumatisee (meer letsels)
360: Zelfmoord
370: Psychiatrische patient
400: Coma
410: Epileptisch aanval
420: Hersenschudding
430: Hersenkneuzing
440: Schedel trauma
450: Schedel basisfractuur
460: Hersenbloeding
500: Vechtpartij
510: Schietpartij
510: Verkeers ongeval
520: Steekpartij
520: Straat ongeval
530: Bedrijfs ongeval
530: Zeden misdrijf
540: Electriciteits ongeval
540: Huis ongeval
550: Explosie ongeval
550: Sportongeval
560: Mishandeling
570: Onwel wording
580: Drenkeling (waterongeval)
590: Zelfdoding of poging daartoe
590a: Strangulatie
590b: Medicijnen
590c: Andere pogingen tot zelfdoding
591: Letsel Vuurwapen gebruik
592: Letsel Steekwapen
600: Traumatische toestand
610: Suikerziekte
620: Maagbloeding
630: Acute blindedarm ontsteking
640: Longletsel
650: Amputatie
660: Gecompliceerde fractuur
670: Ruggewervel fractuur
680: Slagaderlijke bloeding
700: Spoed bevalling
710: Spontane abortus
720: Fluxus (hevige bloeding)
730: Couveuse vervoer
801: Chirurgisch / orthopedie
802: Cardio care (hartbewaking)
803: Intensive care
804: Gyneacologie
805: Interne afdeling
806: Neurologische afdeling
807: Pediatrie
808: Neonathologie
809: Anaesthesie
810: Radiologie
811: Cardiologie
A: Schedel
B: Gelaat
C: Ogen
D: Hals
E: Borst / Ribben
F: Buik
G: Rug
H: Wervels
I: Bekken
J: Heup
K: Schouder
L: Arm
M: Pols
N: Hand
O: Been
P: Knie
Q: Enkel
R: Voet