Gymnastiekvereniging
Kaatsvereniging Marrum
MotorClub Marrum
Tennisvereniging
VV-Marrum
Feestvereniging Marheim
De Eendracht
Politiebureau Ferwert

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.