Biljartclub "De Klos"
Drumband De Eendracht
Dorpsbelang
Feestvereniging Marheim
Gymnastiekvereniging
Kaatsvereniging Marrum
MotorClub Marrum
Tennisvereniging "De Gibben"
Vrouwenver. Passage
VV-Marrum
Adressen

Klik op blauwe link voor meer informatie   Telefoonnummer  Adressen  Postcode/Plaats 
       
Algemeen Alarmnummer  112     
Politiebureau Ferwert   0900 - 8844   Foswerterstrjitte 9  9172 PR, Ferwert 
Brandweer Ferwert  (0518) - 41 88 88   Hogebeintumerweg 2   Ferwert  
       
Huisarts Reininga, A.J.H   (0518) - 41 12 03   Lage Herenweg 14  9073 GB, Marrum 
       
Dierenkliniek Terpelân   0519 - 56 13 22   Hoofdstraat 25   9171 LA , Blije 
       
Prot. chr. basisschool 'Aasterage'  (0518) - 41 14 10   Ringweg 26  9073 HH, Marrum  
Dockinga College Ferwert   (0518) - 41 13 07   Great Sminia 38  9172 RA, Ferwert 
       
Verenigingsgebouw "De Rank"   (0518) - 411 882  Lage Herenweg 43  9073 GE, Marrum  
Doarpshus Marrum-Westernijtsjerk       
       
Vereniging Dorpsbelang   (0518) - 41 21 35  Hearrewei 3  9073 GA, Marrum  
Feestvereniging Marheim    p/a Postbus 9   9073 ZK, Marrum  
Pleatslik Nut  (0518) - 41 23 50  Botniaweg 3  9073 TV, Marrum 
       
Uitvaartzorg Kuiken  (0518)- 412 299  Lytse Buorren 4  9073 HS, Marrum 
       
Kringloopbedrijf "De Wissel"  0519 - 222 888   Betterwird 10/e   9101 PB, Dokkum 
       U vindt marrum.nu ook terug op de internet gemeentegids