Biljartclub "De Klos"
Drumband De Eendracht
Dorpsbelang
Feestvereniging Marheim
Gymnastiekvereniging
Kaatsvereniging Marrum
MotorClub Marrum
Tennisvereniging "De Gibben"
Vrouwenver. Passage
VV-Marrum
Biljartclub De Klos


Locatie: Café "De Groende Oase"

Contactgegevens:

T. Wierstra (Voorzitter)
Nijkerk 12
9073 TS, Marrum

(0518) - 413 234(Status: aangemeld)