Biljartclub "De Klos"
Drumband De Eendracht
Dorpsbelang
Feestvereniging Marheim
Gymnastiekvereniging
Kaatsvereniging Marrum
MotorClub Marrum
Tennisvereniging "De Gibben"
Vrouwenver. Passage
VV-Marrum
Gymnastiekvereniging

Contactgegevens:

Bertha Berg
Lage Herenweg 38
9073 CD
(0518) - 41 28 35

email

(Status: aangemeld)