Biljartclub "De Klos"
Drumband De Eendracht
Dorpsbelang
Feestvereniging Marheim
Gymnastiekvereniging
Kaatsvereniging Marrum
MotorClub Marrum
Tennisvereniging "De Gibben"
Vrouwenver. Passage
VV-Marrum
Kaatsvereniging Marrum


Contactgegevens:

Secr. mw. M. Dijkstra-de Vries
Hearrewei 13
9073 GA, Marrum
Tel: (0518) - 413 067

Piet Bouma
tel: (0518) - 41 24 62
E-mail: p.bouma4@chello.nl
Om als vereniging zelf de inhoud van deze pagina (tekst en foto's) te kunnen bepalen, kunt u zich aanmelden.
Dit jaar bestaat de Kaatsvereniging Marrum (opgericht in 1945) 50 jaar.

Tijdens het Marrummers feest (16 t/m 18 juni) werd er een feestkaatspartij gehouden voor Marrumers en Oud-Marrumers.

De partij was op vrijdag 17 juni en begon om 14:00 op het "Kampke" bij Frans Fortuin.


Hier de uitslag van het Feestkaatsen 2005 voor Marrumers en oud-Marrumers:

De finale werd beslist met een bovenslag door Anton Kingma
op de stand 5-3 en 6-6

De volledige uitslag:

1ste prijs Anton Kingma, Pier Prins en Aaltje Monsma
2de prijs Tjipke Weima, Wiebe Sierksma en Marijke Visbeek
3de prijs Alfred v/d Meulen, Jappie Dijkstra en Ina Kingma

In de afvalronde waren de prijzen voor:
1ste Jelmer Slager, Harm Bouma en Ate Vonk
2de Remco Slager, Johannes de Vries en Redmer SteenHierbij een oproep aan Marrummers om eens te komen kijken of nog liever mee te doen aan de kaatssport.
Om de 14 dagen wordt er geoefend (op dinsdagavond aanvang: 19.00 uur) op het sportterrein.
Dit in samenwerking met de kaatsvereniging Hallum

Dinsdag 10 mei om 19.00 uur begint de eerste oefenavond in Marrum.

Kaatsen is een sport die beoefend kan worden van 8- tot 88 jaar, door zowel dames als heren.
De kaatsvereniging Marrum organiseert dit jaar wedstrijden op de volgende data:

- vrijdag 17 juni
- zaterdag 25 juni
- zaterdag 23 juli
- zaterdag 6 augustus